Судові спори

У суд іде тако, а з суду інако

Щоб не вийшло як у відомій українській приказці, бажано бути обізнаним щодо особливостей правозастосування відповідних правових норм, а також процедури судового розгляду. Не претендуючи на всеохватність, пропонуємо ознайомитись із деякими аспектами судової практики.

Застосування рішень Європейського суду з прав людини в українських судах. Чи можливо судам застосовувати рішення Європейського суду з прав людини (Суд), що не перекладені українською мовою, та яку публікацію таких рішень слід вважати офіційною?

Законодавство України не містить приписів про те, яка саме публікація рішень Європейського суду з прав людини вважається «офіційною».

Рішення Суду англійською та французькою мовами (офіційними мовами Суду) можна знайти на веб-сайті Суду (http://www.echr.coe.int), де є спеціальна пошукова система HUDOS (http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/hudos). Переклади рішень Суду доступні і в деяких пошукових системах та на веб-сайті Міністерства юстиції України й на веб-сайті представництва Ради Європи в Україні (http://www.coe.kiev.ua).

Обов'язковість застосування практики (рішень) Європейського суду з прав людини не ставиться у залежність від того, чи здійснено переклад рішення названого Суду українською мовою.

 

Господарський процес

Забезпечення позову. Заходи до забезпечення позову мають бути співрозмірними із заявленими позивачем вимогами та вживаються судом у разі достатньо обґрунтованого припущення, що невжиття таких заходів може у майбутньому утруднити чи зробити неможливим виконання рішення суду. Забезпечення позову не повинно бути направлено на запобігання можливому порушенню в майбутньому прав позивача та не має бути фактичним вирішенням заявлених позовних вимог до прийняття судом рішення у справі. Наприклад, якщо позивач вимагає від суду визнати за ним право власності на нерухомість, він не може очікувати, що суд заборонить відповідачу на час розгляду справи користуватись цим майном, іншим особам припинити постачання електроенергії, води, газу на цей об’єкт.

Коли обставини, встановлені одним рішенням, обов’язкові при вирішенні іншої справи? Факти, встановлені рішенням господарського суду (іншого органу, який вирішує господарські спори) під час розгляду однієї справи, не доводяться знову при вирішенні інших спорів, в яких беруть участь ті самі сторони.

Набуття законної сили ухвалою суду. Ухвала господарського суду, оскільки інше не встановлено законом, набирає законної сили в день її винесення.

 

Цивільний процес

Форма і зміст позовної заяви. Позовна заява подається до суду в письмовій формі і за змістом повинна відповідати вимогам Цивільного процесуального кодексу України (ЦПК), зокрема у позовній заяві повинні не лише міститися позовні вимоги, а й бути викладені обставини, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, і зазначені докази, що підтверджують кожну обставину. Подання доказів можливе на наступних стадіях цивільного процесу, тому суд не вправі через неподання доказів при пред'явленні позову залишати заяву без руху та повертати заявнику.

Аудіозапис процесу. Учасники цивільного процесу та інші особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право робити письмові записи, а також використовувати портативні аудіотехнічні пристрої без дозволу суду, додержуючись при цьому належного порядку. Проведення в залі судового засідання фото- і кінозйомки, відео- та звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також транслювання судового засідання по радіо і телебаченню допускається на підставі ухвали суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі.

Процес щорічного збільшення загальної кількості справ, що надходять до місцевих та апеляційних судів загальної юрисдикції, здається припинився. У 2010 році надійшло 7,8 млн. справ, для порівняння: 2011 рік – 9,4 млн., 2012 рік – 5,7 млн. Подібне падіння пов’язується зі змінами правового регулювання відносин, пов’язаних із соціальними виплатами. Останнє подібне зменшення кількості справ відбулось в 2009 році – до 6,7 млн. з 10,3 млн. у попередньому – та було зумовлене змінами в законодавстві про відповідальність за порушення Правил дорожнього руху, унаслідок чого відбулося скорочення обсягу справ про адміністративні правопорушення.