Корпоративне право, злиття та поглинання

Місцевий корпоративний дух (за матеріалами судової практики)

«Давайте укладемо акціонерну угоду …». Подібні бажання іноземних власників українських товариств потребують пошуку кружних шляхів для їх реалізації. Основна перешкода – це поєднання імперативності норм корпоративного права та відсутності можливості підпорядкувати угоди між акціонерами більш прогресивному праву іншої юрисдикції.

Відносини між засновниками (учасниками) господарського товариства щодо формування його органів, визначення їх компетенції, процедури скликання загальних зборів та визначення порядку прийняття рішень на зборах регулюються положеннями Цивільного кодексу України та Закону України «Про господарські товариства». За своїм змістом ці норми є імперативними, а їх недотримання порушує публічний порядок.

«Він надто багато знав». Це універсальне виправдання жорстокості у гангстерському середовищі не використовується у корпоративних відносинах – акціонери багато знати не можуть. Способом захисту права учасника господарського товариства на отримання інформації про діяльність товариства є спонукання в судовому порядку до виконання товариством дій - надання відповідної інформації. Однак господарське товариство зобов'язане надавати учаснику на його вимогу лише документи звітного характеру (річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність товариства, протоколи ревізійної комісії, протоколи зборів органів управління товариства) та інформацію, що міститься в установчих документах товариства, а не будь-яку інформацію щодо господарської діяльності товариства, якщо інше не передбачено установчими документами товариства. Тобто подивитись на договори, які були укладені товариством його учасник не може, навіть через суд. Та і навіщо, учаснику знати, які договори укладає товариство, якщо …

Акціонер: «Угода, яку уклало товариство, погана – я йду до суду!».  Законом не передбачено право акціонера (учасника) господарського товариства звертатися до суду за захистом прав чи охоронюваних законом інтересів товариства поза відносинами представництва (немає довіреності від товариства акціонеру – немає задоволення позову). На цій підставі господарським судам належить відмовляти акціонерам (учасникам) господарського товариства в задоволенні позову про укладення, зміну, розірвання чи визнання недійсними договорів та інших правочинів, вчинених господарським товариством.

Всього за перший квартал 2013 року в Україну надійшло 1,56 млрд. доларів США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), збільшення на 1,3% відповідно до початку 2013 року. За той ж період вибуло акціонерного капіталу нерезидентів -562 млн. доларів США, інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів -261 млн. доларів США. Основними країнами з позитивним балансом прямих іноземних інвестицій в Україну у першому кварталі 2013 року стали 1) Британські Віргінські Острови +266 млн. доларів США; 2) Швеція +100 млн. доларів США та 3) Велика Британія +95,7 млн. доларів США.