Третейський суд і альтернативні способи вирішення спорів

У нас буде свій суд, із справедливими рішеннями та чесними суддями!

Починаючи з 2004 року в Україні з’явилась можливість для сторін вирішувати спори між собою не тільки у державних, але й у недержавних (третейських) судах. Третейський суд – незалежний орган, що утворюється за угодою або відповідним рішенням заінтересованих осіб, для вирішення спорів, що виникають із цивільних та господарських правовідносин. До третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, крім деяких випадків. Саме на ці випадки хочемо звернути увагу.

Третейські суди не можуть розглядати справи у спорах, які пов’язані або стосуються:

─      визнання недійсними нормативно-правових актів;

─      господарських договорів, пов'язаних із задоволенням державних потреб;

─      державної таємниці;

─      сімейних правовідносин, крім справ у спорах, що виникають із шлюбних контрактів (договорів);

─      банкрутства;

─      з участю як сторони органу державної влади, органу місцевого самоврядування, державної установа чи організації, казенного підприємства;

─      нерухомого майна, включаючи земельні ділянки;

─      встановлення фактів, що мають юридичне значення;

─      трудових відносин;

─      корпоративних відносин; 

─      виключної компетенції судів загальної юрисдикції або Конституційного Суду України;

─      з участю як сторони нерезидента України;

─      вчинення органами державної влади та місцевого самоврядування дії;

─      захисту прав споживачів, у тому числі споживачів послуг банку (кредитної спілки).

 

На початок 2013 року в Україні зареєстровано 69 постійно діючих третейських судів.