Банківське право

Закордоння нам допоможе

Одним із шляхів вирішення проблем фінансування господарської діяльності української компанії є залучення кредитних коштів з-за кордону. Однак на цьому шляху потрібно пройти обов’язкову реєстраційну процедуру. Зростання привабливості такого джерела фінансування як кредити (позики) з-за кордону підтверджується офіційною статистикою Національного банку України (НБУ). У 2012 році суб’єктами господарювання (крім банків, сектору державного управління та органів грошового-кредитного регулювання) всього було отримано 16 млн. доларів США довгострокових кредитів від іноземних позикодавців – для порівняння у 2009 році було отримано 8,7 млн. доларів США, у 2010 році – 11,6 млн. доларів США та у 2011 році – 13,2 млн. доларів США. Показник 2012 року є вищим за показник докризового 2008 року (14,3 млн. доларів США).  

 Основний нормативно-правовий акт у цій сфері - Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270.

 Що реєструється? Договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов'язань перед нерезидентами за запозиченими у них кредитами, позиками в іноземній валюті, підлягають реєстрації Національним банком України (НБУ). Таким чином, обов’язок реєстрації договорів НБУ виникає при наявності одночасно таких умов: (1) отримувач коштів є резидентом України; (2) надавач коштів є нерезидентом; (3) кошти надаються в іноземній валюті; та (4) кошти надаються у вигляді кредитів або позик.

 Не потребують реєстрації НБУ договори про одержання резидентами від нерезидентів комерційних кредитів, а також кредитів, які залучаються державою або під державні гарантії.